สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me
Cart รายการสินค้า (0)

กติกา-ผลการเเข่งขันสิงห์เมาเท่นไบค์ไทยเเลนด์โอเพ่น 2010

กติกา-ผลการเเข่งขันสิงห์เมาเท่นไบค์ไทยเเลนด์โอเพ่น 2010

งทีกติกาการเเข่งขัน

1.ผู้ชนะเลิศประจำสนามแต่ละสนามจะได้ถ้วยรางวัลอันดับ 1-5 ทุกรุ่น

2.ผู้ชนะเลิศคะเเนนรวมทั้ง 5 สนาม ทุกรุ่น จะได้รับถ้วยคะเเนนรวม ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

3.หากมีการประท้วงใดๆ ให้ประท้วงผลการแข่งขัน หลังจากตัดสินแล้วไม่เกิน 15 นาที เท่านั้น
มิฉะนั้นให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการ ตัดสินถูกต้องแล้ว

5.ผลการแข่งขัน 1-5  ได้คะเเนนตามลำดับ  20  18  16  14  12  10 และ 5 คะแนนทุกคนที่เข้าร่วมการเเข่งขัน

6.การแข่งขันแชมป์ประเภท B ในปี 2553 ให้ปรับเลื่อนชั้นไปแข่งขัน ในประเภท A ทุกคน ในปี 2554
ยกเว้นรุ่นอายุที่ไม่มีในประเภท A  เช่น ชาย-หญิง อายุไม่เกิน 12 ปี    ชายอายุไม่เกิน 15 ปี   
ขายอายุ 35-39 ปี      ชายอายุ 45-49 ปี      ประเภทหญิงทุกรุ่น

7.นักกีฬาที่เปลื่ยนรุ่นการแข่งขันที่มีการเก็บคะเเนนหลายรุ่น หากมีคะเเนนใหม่ ให้ปรับเป็นคะเเนนล่าสุดทันที
 หรือรุ่นที่มีคะเเนนมากเพียงประเภทเดียว

8.หากมีคะเเนนเท่ากันให้ดูผลการแข่งขันของสนามสุดท้าย เเละจำนวนสนามเเข่งขัน

9.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวม 3 สนาม ขึ้นไป รวมสนามสุดท้าย ถึงจะได้รับคะเเนนสองเท่าในสนามสุดท้ายอันดับ1-5 เท่านั้น


หมายเหตุ กติกาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำสามารถแจ้งได้

A  ชายอายุไม่เกิน 18 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
นายฉัตรมงคล  เทือกเสกสาร จักรยานลำปาง 18    
นายเชิดชัย  ใจวงษ์ เอสโซ่อุตรดิตถ์ 16    
นายบัญชา  คงศรีวณากร แม่สอดไบค์ 14    
นายพีรเศรษฐ์  ตั้งสูงสว่าง V.SERVICE ลำปาง 12    
นายณัฐวุฒิ  อยู่พันธ์           PUM MTB ลพบุรี                               20 20
ด.ช.อภิรักษ์  ขันยศ ปลวกแดง 2000 20 18 16 20
นายกันย์  ศรศรีวิชัย KRUNGSRI BIKE 16
นายพรเทพ  จันทร์ฉาย อักษะ 2000 14
นายสุรชัย  กิสวัฒน์ พญาเดินธงไบค์ ลพบุรี 12
นายกิตติศักดิ์  นาคสวาท ชมรมจักรยานกาญจนบุรี 10
นายอนันตพงศ์  ทองประไพ PUM MTB ลพบุรี 18
ด.ช.ธนวรรธ  อุไรกิจ P-Group Bike นครศรีธรรมราช   18
นายทศพร  บุญครอง จันดี   16
นายอธิก  แซ่ฮั่น จันดี   14


A  ชายทั่วไป
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
นายเป็นต่อ  ตระกูลดี ไทเกอร์ คิงดอม 20    
นายนิพนธ์  วงษ์ญาติ มิสเตอร์ไบค์ซิเคิล 18    
นายกิติศักดิ์  ไพบูรย์ ลำปาง 16    
นายทักษิณ  ตาปราย V.SERVICE ลำปาง 14    
นายสุริยะ  แสงผลโรจน์              ทีมตำรวจ สปอร์ตไบค์ซิเคิล/PUM MTB ลพบุรี     20 20
พลฯ ประจักร  สุวรรณา PUM MTB ลพบุรี 18 18
นายวชิรากรณ์  สงนอก เสือโรงชุมโคราช 16 16
นายศราวุฒิ  ติ๊มสันเทียะ เสือโรงชุมโคราช 14 5
นายธนะรัชต์  เหรียญเพชร จักรยานกาญจนบุรี 12
นายเริงชนก  ธาตุประกอบ เสือโรงชุมโคราช 10
นายพัฒนะเกียรติ  ใจดี PUM MTB ลพบุรี 5
นายสมบัติ  สังข์ทอง เสือโรงชุมโคราช 5
นายณัฐวัชร  ปัญญาเทพ เด็กโรงกลึง พิษณุโลก 5
นายนฤพล  เอี่ยมสำอางค์ SDL ศาลายาดีไซน์/ทูบาร์เทอร์ 5
นายณัฐพงษ์  สดิรเกียรติ พิริยะอินเตอร์ทีม 5
นายพงศธร  พรมหาญ วัฒนกลการ 5
นายธงชัย  ปัญญาเลิศ PR-BIKE CLUB 5
นายพิเชษฐ์  พึ่งแรง ไส้เดือนสปีด ภูเก็ตฟรีสไตล์ นาคาไบค์ช็อป   20
นายปริญญา  รักษาวงศ์ จันดี   18
นายสมยศ  พวงจิตร จักรยานภูเก็ต ฟรีสไตล์    16
นายทวีสิน  อินทนงค์ จำรูญไดนาโมทีม    14
นายวิมล  อำไน จำรูญไดนาโมทีม    12


A  ชายอายุ 30-39 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
นายรัฐพงษ์  ธนวัฒน์สิริ          DAI GROUP BIKE                       20 20
นายชัยพร  ฉิมชูใจ มิสเตอร์ไบค์ซิเคิล แพร่ 18  
นายเอกชัย  มหาวัน ไทเกอร์ คิงดอม 16  
นายปัฐพงษ์  แก้วมณี อักษะ 2000 20 18
นายสุรชัย  เมตสมภพ เมืองพัทยา 16
นายจิรศักดิ์  ศรีเกษม PR-BIKE CLUB 18 14
นายบุญญฤทธิ์  มะโนคำ แม่สะเรียง 12
นายสุภัทร  ปัญญาธีระสกุล จำรูญไดนาโม หาดใหญ่    20
นายเกษม  โคตะบิน สมยศแอร์ ภูเก็ต    18
ร.ท.บัญชา  นุนารา ปั่น ปั่น ดริงค์ 16  
นายณรงค์วิทย์  อู่อรุณ ด่านช้างไบค์ 14  
นายอำนาจ  พรมทองดี   12  


A  ชายอายุ 40-49 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
นายสุรพล  เทพวงศ์ เสือสุขภาพเชียงราย  20  
นายสุวิทย์  กสิยะพัท ซอยตันหรรษา สปินไบค์ 18  
นายสมศักดิ์  ปิณทรัตน์ ไทเกอร์ คิงดอม 14  
นายภูมิพัฒน์  บุญสละ V.SERVICE ลำปาง 12  
พ.ต.ท.จิราศักดิ์  นนทะแก้ว          ทีมตำรวจ สปอร์ตไบค์ซิเคิล                              20
นายอนุรักษ์  บุญวัชรทัย หันคา ซีเอช MTM 18
นายนพพร  ปานพิมพ์ พิริยะอินเตอร์ทีม 16
นายสนธยา  ซิ้มเจริญ สามพราน อมรไบค์ 14
นายธีรวัฒน์  สิทธิวงศ์ เด็กโรงกลึง พิษณุโลก 16 12
นายสมมาตร  เร้าใจ พระรราม 4 10
นายนิธิศ  กาญจนโภคิน อักษะ 2000 5
นายเพ็ง  ชัยสวรรค์ SDL ศาลายาดีไซน์/พิมาย 5
นายเจริญรุ่งเรือง  จันทร์เจริญสุข เสือโรงชุมโคราช 5
นายประดิษฐ  ธารกุล  สระบุรี การ์เด้นรีสอร์ท 5
นายขจร  สุขวัฒน์ พระราม 4 5
นายธงชัย  ลือดารา สระบุรี การ์เด้นรีสอร์ท 5
จสอ.สมบัติ  เฮงฮู้ สมุทรสงคราม 5
นายหาญกรินทร์  หนองบัว สามพราน 5
นายปรีชา  เนียมคำ ลพบุรี 5
นายธีรภพ  จันทร์ฉาย อักษะ 2000 5
นายสุเทพ  ปันแก้ว พระราม 4 5
นายณัฏฐพงษ์  ดารยางกูร สกายส์อินน์ รีสอร์ท 5
ด.ต.วุฒิพงษ์  นิติวณิชชา ชัยนาท 5
นายสุพจน์  หนองใหญ่ พัทยาไบค์คลับ   20
นายธรรมชาติ  โลกปรัตน์ จักรยานนครศรีธรรมราช    20
นายวิสุทธิ์  สนิทชาติ จำรูญไดนาโม หาดใหญ่    18
นายสมัย  กลิ่นรักษ์ AMC กระบี่    16
นายพิมูล  จินตนะ กฟผ. หาดใหญ่    14
นายภีรติ  เชียวสวน TOT นครศรีธรรมราช    12
สอ.ณรงค์  พึ่งประชา จำรูญไดนาโม หาดใหญ่    10


A  ชายอายุ 50 ปี ขึ้นไป
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
MR.THORLEIF S.ANDRESEN บ้านคู่ เชียงใหม่ 20  
นายทะนง  อินต๊ะโกด ไทเกอร์ คิงดอม 16  
นายคณิต  ซิ้มเจริญ        สามพราน อมรไบค์                                       20
นายเดชทนง  ศิริวรรณ เอสโซ่อุตรดิตถ์ 12 18 12
นายพรเทพ  จาดคล้าย เอสโซ่อุตรดิตถ์ 16 14
นายฐานันดร์  อุดมปัญญาชัย อักษะ 2000 14
นายกฤษณ์  นาคชาติ ทรูวิชั่น บ้านหม้อสระบุรี 12
นายนรงค์  แสวงจิตร์ สระบุรี 5
นายวิวัฒน์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ เสือภูเขาทองผาภูมิ 5
นายอุดมลักษณ์  สมฤทธิ์ ไทเกอร์ คิงดอม 18 20 20
นายจรัส  ทองบุญ แม่สะเรียง 18
นายประยูร  ขันคำมาละ จักรยานแม่แฝก เชียงใหม่ 14 16
นายศรีชัย  เอี่ยมถาวร ภูเก็ตฟรีสไตล์      18
นายเจริญ  ยิ่งรอด ภูเก็ตฟรีสไตล์      16
นายประสงค์  ฉายากุล สัจธรรมสุราษฎร์ธานี      14
นายสมเกียรติ  ริสุขมาก พี กรุ๊ป ไบค์ จันดี      12


B  ชายอายุไม่เกิน 15 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
ด.ช.สยมภู  เบนเน็ตต์ มิสเตอร์ไบค์ซิเคิล แพร่ 20  
ด.ช.พฒนพงศ์  พลอินทร์ จักรยานตาก 18  
ด.ช.พูนลาภ  กรรขำ แม่สอดไบค์ ตาก  16  
ด.ช.ธนาคี  จันทร์เนบ               เสือภูเขาทองผาภูมิ                                       20
ด.ช.รัฐพงศ์  ฉายพิมาย เสือพิมาย นิภาพืชผล 18 5
ด.ช.ภาณุวัฒน์  พระสมิง เสือภูเขาทองผาภูมิ 16
ด.ช.ศราวุฒิ  คำมีทัน ปลวกแดง 2000 14 14 16 18
นายกัมพล  โชติกลาง TOGETHER ลพบุรี 12 5 5
ด.ช.ยุทธพิชัย  เกาะลอย สิงห์ยาดอง กาญจนบุรี 10 14 16
ด.ช.ณัฐวุธ  ศรีเนตร TOGETHER ยนต์ประดิษฐ์ 5 12 10
ด.ช.ธนาทร  แผ่นทอง อ.หนองบุญมาก 5
ด.ช.ณัฐพล  จำชาติ PUM MTB ลพบุรี 5 18
ด.ช.ธนิสร  อยู่สบาย สมุทรปราการ 5 5
ด.ช.พงศ์พิสุทธิ์  ผดุงชีพ เสือภูเขาทองผาภูมิ 5
ด.ช.รัชพล  คัมภิรานนท์ BIKE JOY 5
ด.ช.พีระพงศ์  ทวีชัยมงคล BIKE JOY 5
ด.ช.พิริยะ  ยุงกลาง สุพรรณบุรี 5
ด.ช.ปฏิพัทธ์  วัชวงค์ สุพรรณไบค์ 5
ด.ช.นิติ  ปานแก้ว สุพรรณไบค์ 5
ด.ช.สุริยกมล  นีละวงษ์ สุพรรณไบค์ 5
ด.ช.พีรพงศ์  ลาดเงิน PUM MTB ลพบุรี 5 20
ด.ช.วรพล  เครือรวม เด็กโรงกลึง พิษณุโลก 12 10
ด.ช.คณิณ  สุจินดา จักรยานแม่แฝก 5
ด.ช.ฐิตวัฒน์  กุมภาศรี ฉะเชิงเทรา 5
ด.ช.กวิน  บุญนิล อุทัย วัดสิงห์ ไบค์ 5
ด.ช.ณัฐพล  บุญเทือง ลพบุรี 5
ด.ช.นนทวัฒน์  จินานุรักษ์ TOGETHER สระบุรี 5
ด.ช.นิติกร  สุขฉัตร TOGETHER สระบุรี 5
ด.ช.เสกล  สิทธิวงศ์ เด็กโรงกลึง พิษณุโลก 5
ด.ช.อรรณพ  ผลรัตนไพบูลย์ อมรไบค์ ท่าศาลา    20
ด.ช.กฤษณะ  กอบัว เสือดำกองบิน S6    14
ด.ช.ปิยะวัชร  เซ่งฉ้วน เสือหลักเขต    12
ด.ช.วณวัฒน์  คล้ายทอง จำรูญไดนาโมทีม    5
ด.ช.ณัฐนนท์  กลิ่นหอม กองบิน 56 หาดใหญ่    5
ด.ช.อิสรศิลป์  แสงขำ Noble Bike Ranong    5
ด.ช.มิ่งเมือง  บัวงามวิสุทธิ์ จักรยานนครศรีธรรมราช    5
ด.ช.ปัฐพงศ์  คำแป้น P-Group Bike    5
ด.ช.วัชรพงษ์  ศรีทนนท์ ตลาดเก่า กระบี่    5
นายนพณัฐ  นางนวล จันดี    5
ด.ช.พงศธร  ชูทิพย์ เสือหลักเขต    5
นายอัจฉริยะ  รักษาวงศ์ จันดี   5
ด.ช.สิรวิชญ์  วรรณคร Noble Bike Ranong    5
ด.ช.พีรพัฒน์  อินทมาศ ท่าศาลาทีม    5
ด.ช.ธนวัฒน์  ไชยประยา P-Group Bike    5
ด.ช.ณัฐพันธ์  คงช่วย สัจธรรม    5


B  ชายอายุไม่เกิน 18 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
นายอาทิตย์  สิงสองแคว อบต.สันทราย บ่อน้ำมันฝาง เชียงใหม่ 20    
นายชินกฤต  สามล้าน อบต.สันทราย บ่อน้ำมันฝาง เชียงใหม่ 18    
นายปรัชญา  โสดา เชอร์รี่ไบค์ เชียงใหม่ 16    
นายชินบัญชร  ศรีพลากิจ เอสโซ่อุตรดิตถ์ 12    
นายภุชงค์  เกาะลอย สิงห์ยาดอง กาญจนบุรี 20 14 18
นายมานะศักดิ์  ดอกตะเคียน สุพรรณบุรี 18
นายธีราวุฒิ  เซิ่องหลิง สิงห์ยาดอง กาญจนบุรี 16
นายคิรากร  คำศรี สุพรรณบุรี 14
นายเดชทัต  ฟุ้งเฟื่อง อ้อมน้อย 12
นายณัฐพล  หลักคำแหง อักษะ 2000 10 5
นายกันย์  ศรศรีเปิง KRUNGSRI BIKE 20
นายพรเทพ  จันทร์ฉาย อักษะ 2000 (ไฮโฟร์โบค์ ศาลายา) 18
นายวิชญ์พล  ดวงสุวรรณ KRUNGSRI BIKE 16
นายนราทร  ฉิมพาลี เอนกไบค์ 12
นายนพพร  แก้วดิลก เดิมบางนางบวชทีม 10
นายพงศกร  หน่อแก้ว เอนกไบค์ กำแพงเพชร 14 5
นายเจริญทรัพย์  วงศ์สิทธิไพฑูรย์ เสือพิมาย นิภาพืชผล 5
นายจตุรพัฒน์  คำแป้น P-GROUP BIKE    20
นายธนพล  โสภณรัตน์ จักรยานนครศรีธรรมราช    16
นายพงศธร  สันทนารัตน์ นาบอน    14
นายธีรวุฒิ  เซี่ยงหลิว สิงห์ยาดอง กาญจนบุรี    12
นายพิวัชรพันธ์  เชาวน์ชะตา เสือเมืองคอน 2003    10


B  ชายทั่วไป
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
นายภาณุพงษ์  สิงสองแคว อบต.สันทราย บ่อน้ำมันฝาง เชียงใหม่ 20  
นายกิตติศักดิ์  ทัพน้อย จักรยานลำปาง 16  
นายปิยพงษ์  อินต๊ะยศ นครน่านไบค์  14  
นายธวัชชัย  วิถี เสือติดปีก  12  
นายสุภัทรชัย  กำรัด       BIKE JOY                                               20
นายปรีดา  กมลชิตร ลพบุรี 18 16
นายเอกพล  แจ่มสระ SASO : DIAGROUP ยนต์ประดิษฐ์ 16 5
นายจักรกฤษณ์  ทองอ่อน สุพรรณไบค์ 14
นายปิยะวัฒน์  เล็กชม แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก 5 12 10
นายกิตติศัพท์  สุรัตนะ ปลวกแดง 2000 10
นายอรรณพ  ค้าขาย เสือพิมาย นิภาพืชผล 5 12
นายธวัชชัย  อุบลจิตร หนุ่มโบสถ์ 5
นายโสรัฐ  พงษ์ประภาพันธ์ พิชัยสเตอริโอ 5 5
นายเทพนฤมิตร  ติ๊บหน่อ แม่สะเรียง 18 5
นายธานี  อินทวงษ์ สุพรรณบุรี 5
นายอภิรักษ์  อิ่มพันแบน อิสระทีม 5
นายสุรียา  สุรพานิช อู่ทอง 5
ด.ช.นัทธพงศ์  วัชรจินดามาศ สุพรรณบุรี 5
นายพงศธร  พรมหาญ วัฒนกลกาล สมาคมหลังกอหญ้า ตาก 20
นายนฤพล  เอี่ยมสำอางค์ SDL ศาลายาดีไซน์/ทูบาร์เทอร์ 18
นายพัฒนะเกียรติ  ใจดี PUM MTB ลพบุรี 14
นายประสูติ  ปิงเมือง จักรยานชัยนาท 5
นายสมบัติ  สังข์ทอน เสือโรงชุมโคราช 5
นายวีรยุทธ  ชัยกลาง TOGETHER สระบุรี 5
นายนฤพล  เต็งน้อย เสือลำตะคอง 5
นายรัฐกร  นิลกำจร จักรยานนครศรีธรรมราช    20
นายวีรวัฒน์  จินดามณีศรี ถลาง ภูเก็ต    18
นายอุดม  เหลืองวิชชเจริญ จักรยานหลังสวน ชุมพร    16
นายอสรูณย์  มะอูเซ็ง เสือดำ กองบิน 56    14
นายอัครวิชญ์  อัคกาญจน์ P-GROUP BIKE    12
นายจิรายูวัฒน์  กุลวิเชียร NOBLE BIKE    10
นายนพนนท์  วังจำนงค์ ทุ่งสง 2009    5
นายจิรกุล  แซ่อ๋อง ไส้เดือนสปีด ภูเก็ตฟรีสไตล์    5
นายพงศ์นรินทร์  กาญจนพงค์ นาบอน    5


B  ชายอายุ 30-34 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
นายเกียรติศักดิ์  ดาวนันท์ มิสเตอร์ไบค์ซิเคิล แพร่ 20    
นายรัชพงศ์  มูลไว มิสเตอร์ไบค์ซิเคิล แพร่ 16    
นายณรงค์  บุญมี สุโขทัย 14    
นายมนตรี  ธีระตระกูล นครน่าน 12    
นายวิษณุ จันทร์หอม                SASO DAIAGROUP ยนต์ประดิษฐ์ 20 20 20
นายพิทักษ์  ชำนาญเสือ เด็กโรงกลึง พิษณุโลก 18 18 18
นายวรวิทย์  ชลมหาสวัสดิ์ กรุงเทพฯ 16
นายจตุรงค์  สุนประชา สามพราน 14
นายพิทักษ์  หิรัญรัตนพงศ์ เสือท่าม่วง MTB 12
นายพงษ์พิชิต  พรมทอง เสือบางมูลนาค 16
นายยุทธนา  เต็งน้อย เสือลำตะคอง 14
นายสมควร  แจ้งต่าย กำแพงเพชร 12
ส.ต.ท.อาทิตย์  บุญพวงสถาพร ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท 5
นายวีระศักดิ์  วงค์จันทร์ท้าว เจ๊ตาผักสด 5
นายวุฒิไกร  เสนกุล กระบี่    18
นายประมาณ  ฉายลิ่ม สิงห์นครทีม    16
นายสามทอง  สมิทธิ์เยาวกุล มหาราช กระบี่    14
นายยอดอุทัย  ไชยรัตน์ ชมรมจักรยาน รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช   12
นายธนกฤต  มานะพงศ์ ไส้เดือนสปีด ภูเก็ตฟรีสไตล์   10
นายสิทธิชัย  ชูดวง P-GROUP BIKE    5
นายประเสริฐ  แก้วสมทอง สงขลา    5


B ชายอายุ 35-39 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
พ.อ.อ.มานะชัย  เดชาสิริบูรณ์ เด็กโรงกลึง พิษณุโลก                            20 20 18
นายพัฒนพงษ์  คำนวล ไทเกอร์ คิงดอม 18    
นายพงศักดิ์  พุ่มประดับ มิสเตอร์ไบค์ซิเคิล แพร่ 16    
นายพิทักษ์  ใจกลม มิสเตอร์ไบค์ซิเคิล แพร่ 14    
นายจอมพล  คำประดิษฐ์ ไทเกอร์ คิงดอม 12    
นายสิทธิชัย  ชวลิต สวนผักไบค์ 18 10
นายบรรจง  เล้าเจริญ จักรยานกาญจนบุรี 16
นายเดชา  กล้าเกิด KRUNGSRI BIKE 14 5
นายวิสูตร  ขวัญนาค สระบุรี การ์เด้นท์รีสอร์ท 12 5
นายสิทธิพร  หาญแท้ พิริยะอินเตอร์ทีม 10
นายมั่น  วิชัยชน MTB ท่าม่วง 5
นายพิทักษ์  นนสะเกตุ อ้อมน้อย 5
นายเจริญ  เจริญกุล BIKE JOY 5
นายชาญชัย  อมรชีวิน อู่ทอง 5 5
นายวิชัย  อมรศิริพานิช อู่ทอง MTB 5
นายศุภชัย  เถื่อนวรรณา เอนกไบค์ กำแพงเพชร 20
นายพิเชฐ  สระอุบล PR-BIKE CLUB 16
นายจุฑา  เหลืองพุ่มพิพัฒน์ SDL ศาลายาดีไซน์ 14
นายสุทธิชัย  สุมนวัฒนเดช อักษะ 2000 (ไฮโฟร์ไบค์) 12
นายธีรวัฒน์  แก้วแรง รพ.สิงห์บุรี 5
นายธเนตร์  อ่ำวิถี หันคา เมาเท่นไบค์ 5
นายชัยรัตน์  ศรีลาชัย หันคา เมาเท่นไบค์ 5
นายทองสาย  คล้ายคลึง โคกสำโรงทีม 5
นายอำนาจ  พุกอูด หันคา เมาเท่นไบค์ 5
นายสุดเขต  คำแสน อุทัยธานี 5
นายประเสริฐ  วรรณุวาศ เทศบาลนาป่า ชลบุรี    20
นายศุภชัย  รัตนมุณี จำรูญไดนาโม    18
นายอวยพร  สากร เทศบาลนาป่า ชลบุรี    16
นายปฐวี  ธนโสภณพิทักษ์ จักรยานนครศรีธรรมราช    14
นายพงศ์  ไชยชนะ คลองแงะ    12
นายสมเกียรติ  สีนวล อมรไบค์ทีม    10
นายมนตรี  เทพศักดิ์ จันดี    5
นายรวี  ถาวรวงศ์ P-GROUP BIKE    5
นายอำนวย  เพ็ชรประเสริฐ จักรยานคลองจันดี    5
นายสุพัฒ  รัตนวรรณ P-GROUP BIKE    5
นายอโนทัย  ภารกะวงศ์ P-GROUP BIKE    5


B  ชายอายุ 40-44 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
นายอนุกูล  ดอนหลิ่มไพร แม่จันไบค์ 18    
นายประสพ  สุทธาสุริยะ ศรีสัชนาลัย  16    
นายเดชา  อุดมพงษ์ ลำน้ำฝาง 14    
นายมณีศักดิ์  ณ บุญหลง เอสโซ่อุตรดิตถ์  12    
รท.สุรพล  สุขช่วย  ทรูวิชั่นสุวรรณพงษ์ สระบุรี สังกัดกองทัพบก 20 20 20
นายสุรวุฒิ  อธิรัตนปัญญา จักรยานกาญจนบุรี 18
นายเทียนชัย  จารบูรณ์ อู่ทอง 16 5
ด.ต.สุนทร  พุ่มจำปา หันคา MTB 14 5
นายพิษณุ  นุ่มละมูล BIKE JOY 12
นายวิโรจน์  สูงยิ่ง ช.ราชา สามพราน 10
นายคเรศน์  ใจเสือ สระบุรี การ์เด้นท์รีสอร์ท 5
นายเวคินทร์  กาญจนธนานนท์ แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก 5 5
นายภิชาติ  อยู่สบาย สมุทรปราการ 5
นายเชนฐวัฒน์  พันตาวงษ์ สามพราน อมรไบค์ 5
นายขจรเดช  พุ่มพฤกษา อ้อมน้อย 5
นายแมน  วิชัยชน MTB ท่าม่วง 5
นายเกรียงศักดิ์  MTB ท่าม่วง 5
นายพฤสติการณ์  กิจเจริญ สามพราน 5
นายธีรเดช  ศรีสุดใจ สามพราน 5
นายเสน่ห์  สมพันธ์แพ อ้อมน้อย 5
นายฉัตรชัย  เจิมศรีแจ่มจันทร์ สามพราน 5
นายอภิชาติ  ม้าวิไล เสือยุทธหัตถี 5
นายจิราศักดิ์  นนทะแก้ว POM MTB ลพบุรี 18
นายอนุรักษ์  บุญวัชรภัย หันคา MTB 16
นายวสุรัตน์  ทุ่งกลาง ไนท์ บ้านเกาะ แชมป์สปอร์ตโคราช 14
นายวุฒิพงษ์  นิติวณิชชา จักรยานชัยนาท 12
นายประดิษฐ์  ธารกุล สระบุรี การ์เด้นท์รีสอร์ท 10
นายบัลลังก์  ฉิมพาลี กำแพงเพชร 5
นายยุทธนา  พิชัยภิญโญ สมุทรปราการ 5
จ.ส.ต.วิชาญ  เดชอุดมชัย ตชด.แม่สะเรียง 337 20 5
นายหาญกรินทร์  หนองบัว สามพราน 5
นายธงชัย  ลือดารา สระบุรี การ์เด้นท์รีสอร์ท 5
นายชาญณรงค์  วงศ์บุญมา TOGETHER ยนต์ประดิษฐ์ 5
นายงาม  พุทธภูมิ ลพบุรี 5
นายวรพล  วิริยะการค้า พัทยา ไบค์คลับ 5
นายปรีชา  เนียมคำ โคกสำโรงทีม 5
นายวินัย  ป้อมคำ 5
นายสมศักดิ์  อายุพงศ์ ภูเก็ตฟรีสไตล์   18
นายอภิชาติ  สุขวัฒนานุกุร จักรยานหลังสวน ชุมพร   16
นายพิชัย  ปิโย P-GROUP BIKE   14
นายกนก  รัตน์สูงเนิน NOBLE BIKE RANONG   12
นายกาฬสิธษ์  กาญจนภิรมย์ สุราษฎร์ธานี   10
ด.ต.ทวีป  บัวเพชร อมรไบค์ท่าศาลา   5
นายพัชรพล  เชาวน์ชะตา เสือเมืองคอน   5
นายมานพ  แจ้งใจ พีไบค์กรุ๊ป   5
นายสุนทร  ตั๋นสกุล ปเกตะโก   5
นายจีรวัฒน์  จันทร์แก้ว นครศรีธรรมราช   5


B  ชายอายุ 45-49 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
นายสมชาย  ถุงอนันติกานนท์     แอร์พอร์ต กรุ๊ป                              20 20 16
นายสมศักดิ์  กระเสาร์ ช.การช่าง สูงเม่น แพร่  18  
นายจารุกิตติ์  อุดมเดช เสือสุขภาพ-แม่จันไบค์ เชียงราย  16  
นายอนุตร  ไชยวงศ์ แอร์พอร์ตกรุ๊ป  14  
นายณัฐภัทร  จันณะคำ เด็กโรงกลึง พิษณุโลก  12  
นายชาลา  อยู่วงษ์อิ๋น หันคา MTB 18
นายสมบัติ ภู่มี ปลวกแดง 16 20 20
นายสระเจตน์  บุญไพศาลเสรี เอ็กซ์ไบค์ ถ้ำประทุน 14
นายประทวีป  ผู้มีจรรยา เสื้อยิ้ม 12
นายเฉลา  อยู่วงษ์อั๋น หันคา MTB 18
นายศุภกิจ  สุบรรณ์ เมืองพัทยา 14
นายพล  สุขจิ โคกสำโรงทีม 12
นายพล  ชัยสววรค์ SDL ศาลายาดีไซน์ เสือพิมาย 10
นายสุทธิศักดิ์  คุ้มศรี เพชรบูรณ์ทีม 5
นายสมหวัง  สลามซอ KRUNGSRI BIKE 5
นายอำนาจ  บุญเลิศ โคกสำโรงไบค์ 5
นายมรกต  ถตะศิลา เสือโรงชุมโคราช 5
นายชัยทัต  ชมเสาร์หัศ อักษะ 2000 (ไฮโฟร์ไบค์ ศาลายา) 5
จสอ.จำเริญ  สุขแป้น นครสวรรค์ 5
นายไผท  ชัยญา พิจิตรไบค์ 5
นายศิริชัย  ฉิมสุพร นครสวรรค์ 5
นายสมโภช  นะอ่อน รามอินทรา 5
นายภิภพ  นะอ่อน รามอินทรา 5
จสอ.วสันต์  หนุนทรัพย์ KRUNGSRI BIKE & MUSIC 5
นายธีระ  ถาวรศักดิ์ กำแพงเพชร 5
นายศารทูล  ชะมารค เทศบาลนาป่า 5
นายสมพงษ์  ทองเอี่ยม ชัยนาท 5
นายพันฑิมา  จันทร์หมื่นไวย ไนท์ บ้านเกาะ แชมป์สปอร์ตโคราช 5
ด.ต.สันติพงษ์  แก้วกรม เสือบางมูลนาค 5
นายบุญมา  เกิดคงมี อ.บ้านไร่ 5
นายพิรุณ  พรมหาญ จักรยานตาก 5
นายสิทธิโชค  ว่องวิทยา สัจธรรมสุราษฎร์ธานี    18
นายเกรียงไกร  เทือกสุบรรณ สัจธรรมสุราษฎณ์ธานี    16
 นายสุภัค  อริยมรรค ศิลป์เสรี กระบี่    14
นายจำรูญ  ตันปสุติ จำรูญไดนาโม    12
นายสมศักดิ์  ปานสกุล บีชบอย    10
นายสมศักดิ์  อินทวีโรจน์ เสือภูเขาสะเดา    5
นายกิตติ  ลิ่มเถาว์ ตลาดเก่า กระบี่    5
นายปราโมทย์  แก้วแกม อมรไบค์ท่าศาลา    5
นายพัฒนา  ตรังคบุรีรัตน์ FREE TIGER ตรัง   5
นายสมบูรณ์  วงศ์อินตร์ กระบี่    5
นายพนม  รัตนสุภา กระบี่    5
นายเสกสรร  ไตรรัตน์ ถลาง ภูเก็ต    5


B  ชายอายุ 50-54 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
นายสง่า  โสภา เชอร์รี่ไบค์  18  
นายจำเนียร  คำใส แม่ฮ่องสอน 12  
นายมนตรี  บ่องาม    พรหมบุรี-ไชโย                20
นายณรงค์  นุ่มนวล สามพราน อมรไบค์ 18
นายบุญลือ  ชุมศรี แอร์พอร์ต กรุ๊ป พิษณุโลก 20 16 18
นายสนธยา  ธงชัย จักรยานเพื่อสุขภาพบ้านโป่ง 14
นายแจะ  มาผาสุข เสือยิ้ม 12
นายจิรวุฒิ  หิรัญรัตนพงศ์ เสือท่าม่วง MTB 10
นายจำเนียร  ศรีบุญเพ็ง เสืออู่ทอง 5
นายสุรชัย  ถาวรประภา พญาเดินธงไบค์ 5
นายประสาร  วณิชกุลนันท์ อู่ทอง 5
นายลำภีร์  ทับแว่ว สุพรรณบุรี 5
นายขวัญเมือง  แตงโสภา หันคา MTB 5 10
นายทินกร  สุขสุวรรณ เอสโซ๋อุตรดิตถ์ 16 5
นายสมจิต  ทองนุ่ม อู่ทอง MTB 5
นายพรพจน์  ตั้งเจริญศิริรัตน์ อู่ทอง MTB 5
นายต่อศักดิ์  ศงสนันทน์ ยนต์ประดิษฐ์ 20
ด.ต.เสนาะ  แสงทอง แอร์พอร์ตกรุ๊ป พิษณุโลก 16
นายประสงค์  เมืองบน เสือเฒ่าโคราชทวีผล 14
จ.อ.เฉลิมเกียรต์  ชำนานณรงค์ ศรีสัชนาลัย 14 12
นายสมเจต  พนมมรรค เทศบาลนาป่า ชลบุรี 5
นายสุเทพ  ภู่ฤทธิ์ พิจิตรไบค์ 5
นายสรรเสริญ  ประเสริฐสุข ยนต์ประดิษฐ์ บ้านพระที่นั่งฯ 5
นายอมรพงศ์  ฉายงาม สิงห์บุรี 5
นายผดุงทร พระพุทธบาทไบค์ 5
นายไพโรจน์  คะนันชาติ บ้านพร    20
นายไพบูลย์  นวลนิล B2K ตรัง    18
นายอวยพร  ชำนินา ถลาง ภูเก็ต    16
นายละยอง  ฆ้องชัย ปลวกแดง 2000   14
นายชัยรัตน์  กัลปนายุทธ หลังสวน    12
นายนิตย์  นามวงค์ TIGER KINGDOM    10
นายทวีศิลป์  สันทนารัตน์ นาบอน    5
นายบุญธรรม  คำแป้น P-GROUP BIKE    5
นายภควัต  ช่วยเกิด P-GROUP BIKE    5
นายกำธร  อินทกุล TIGER KINGDOM    5
นายปิ่นเพชร  วชิรศิริ อิสระ    5


B  ชายอายุ 55 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
นายประวิตร  กิจเจริญวิศาล นครน่าน  20    
นายสุชาติ  สุบินมิตร เสือหลิ่งกอก 18    
นายพัลลภ  ปานกลาง แม่จันไบค์ 14    
นายสมยศ  ทรงวุฒิ เอสโซ่อุตรดิตถ์ 12    
นายสุวรรณ  หอมหวล    เสือคลองหลวง                           20 14
นายสมศักดิ์  พยัคฆ์ ท่าเสา อุตรดิตถ์ 16 18
นายธีรธรรม  เหมือนเดช สมุทรปราการ 16 18
นายธีรยุทธ  จันทร์สคาญ สุพรรณบุรี 14
นายยิ่งยศ  พรหมสอาด เสือยิ้ม(นครปฐม) 12 5
ด.ต.สมบุญ  เกิดประสม อักษะ 2000 10
ด.ต.สมชาย  ธรรมโยธิน ชัยนาท 5
นายอนันต์  สิรินนพมณี ยุทธหัตถี 5
นายชาลี  แสงลี สุพรรณบุรี 5
นายนิวัติ  สุขรัตน์ อู่ทอง MTB 5
นายศักดิ์ดา  กล่ำชัย จักรยานชัยนาท 20
นายสมชาญ  ภักดีโต ราชทัณฑ์กำแพงเพชร 16
นายนิพนธ์  เคนจันทึก เสือลำตะคอง 12
ด.ต.สวิง  ภู่ด้วง หันคา MTB 10
นายชูเกียรติ  สว่างเพียร พิจิตรไบค์ 5
นายวีระชัย  ขุนจ่าศาล จักรยานชัยนาท 5
นายมงคล  หนูเกลี้ยง อุทัย วัดสิงห์ไบค์ 5
นายสุชัย  ออฟูวงศ์ ภูเก็ตฟรีสไตล์    20
นายไพศาล  พวงสอน บอร์เดอร์ไบค์ สะเดา    18
นายเส้ง  แซ่เอี้ยว คลองแงะ    16
นายวิรัช  เจริญดี จักรยานจังหวัดสงขลา    14
นายสุนทร  คงสุวรรณ P-GROUP BIKE    12
นายสิทธิศักดิ์  ศรีสุขสมวงศ์ กฟผ.กระบี่    10
นายปรีชา  นาคฤทธิ์ ทุ่งสง    5
นายอนุรักษ์  หวังทวีลาภ ทุ่งสง    5
ด.ต.พงค์สิทธิ์  ไตรสุวรรณ นครศรีธรรมราช    5
นายประนอม  แก้วสม ทุ่งสง    5
นายเลี้ยง  ลีลาทิวานนท์ มหาราช กระบี่    5


B  หญิงอายุไม่เกิน 15 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
ด.ญ.สโรชา  อุดมพาช ลุ่มน้ำฝาง 20    
ด.ญ.ณัฐกานต์  พงษ์พิทักษ์ ปลวกแดง 2000                                   18 20 20 20
ด.ญ.บนิตพร  ภัทรากุล ไวรัสทีม 16  
ด.ญ.รัสรินทร์  ขำคง ปลวกแดง 2000 14 18
ด.ญ.อภิญญารัฐ  กล้าหาญ จักรยาน จังหวัดกาญจนบุรี 16
ด.ญ.กัญญารัตน์  กสิวัฒน์ พญาเดินธงไบค์ (ลพบุรี) 14 12
ด.ญ.มินตรา  วงษ์หนูหนองรี เสือภูเขาทองผาภูมิ 12
ด.ญ.ฐิติมา  หลักคำ ร.ร.เทพศิรินทร์ พุแค 18
ด.ญ.สุธิดา  แก้ววิเศษ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 16
ด.ญ.ธิญภา  สอาด อุทัย วัดสิงห์ไบค์ 14
ด.ญ.ปิยนุช  สีคอกบวบ เสือหลักเขต ตรัง    18
 ด.ญ.วรินทร  เพ็ชรประพันธ์ ท่าศาลา    16


B หญิงทั่วไป
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
นางสาวสุนิสา  โพนชัยแสง เชอร์รี่ไบค์ 20  
นางสาวภัทรพรรณ  ชีพจิ๋ว แม่สอดไบค์ 18  
นางสาวปัญญาพร  แซ่ตัง V.SERVICE ลำปาง 16  
นางสาวอาภาภรณ์  พิทาคำ เสือหลิ่งกอก  14  
นางสาวรัชดา  ปัญญามาก แพร่  12  
นางสาวฐิติมา  สำเริง   เสือภูเขาทองผาภูมิ                            20
สุภาภรณ์  อารยางกูร สระบุรีการ์เด้นท์รีสอร์ท 18 18
อรณิชา  อารยางคร สกายอินน์รีสอร์ท 16
พันธุ์ทิพย์  จันทนุช เสือเฒ่าเต่าทอง 14
นางสุภาณี  วงษ์แสงเพชร อู่ทอง 5
สุรัฏดา  วนกิจสัมพันธ์ เสือเฒ่าเต่าอู่ทอง 5
จันอัมพร  แซ่ว่อง เสือเฒ่าเต่าอู่ทอง 5
นางลักขณา  นิจวรานนท์ เสือเฒ่าเต่าอู่ทอง 5
ศิริรัตน์  งามละออ อยุธยา 5
ด.ญ.รัสรินทร์  ขำคง ปลวกแดง 2000 20 20
นางสาวสุธาทิพย์  หม่อมรักษา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ 16
นางกัญญานี  สอาด อุทัย วัดสิงห์ไบค์ 14
นางสาวธนินี  นนทิการ จักรยานจังหวัดปัตตานี    18
นางสาวประภัสสร  เพ็ชรประพันธ์ ท่าศาลา    16
นางสาวนันทิณา  เสืออยู่ ทุ่งสง 2009    14


  B หญิงอายุ  35 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
KERNE  KEDESR   18    
วันทะนี  จั่นทอง V.SERVICE ลำปาง  16    
นัยนา  ทิพย์เนตร วิ่งและปั่นแพร่  14    
สมพิศ  วังจิระพันธ์ V.SERVICE ลำปาง 12    
นางมะลิ  พุ่มจำปา  หันคา MTB                                   20 20
นางศรีธร  กุลนา จักรยานแม่สะเรียง 20 18 18 5
นางดาวรุ่ง  ธารกุล สระบุรี การ์เด้นท์รีสอร์ท 16 14
นางสาวเรณู  แซ่ว่อง อู่ทอง 14
นางอารีย์  แสงสวัสดิกุล BIKE JOY 12
นางศรีรัตน์  กาญจนอโนทัย ท่าม่วง MTB 10
นางอัมพร  ถาวรประภา พญาเดินธงไบค์ 5
รุ้งลาวัณ  เจนศิริลักษณ์ อู่ทอง 5
อังคณา  ห้วยหงษ์ทอง อู่ทอง 5
ธาริณี  ทองช่วง อู่ทอง 5
นางสาวนันทิยา  อุปพุตร TOGETHER เจริญหินอ่อน 16
จิตติมา  ทองนอก แคนนอนเดล ถลาง    20
นางฆรณี  สังข์ทอง P-GROUP BIKE    18
นางสาวระบาย  เขียวเด็จ นครศรีธรรมราช    16


C  ชายอายุไม่เกิน 12 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
ด.ช.พัสกร  ยอดรัก เชอร์รี่ไบค์   20    
ด.ช.ปริยะ  จิยางกูร OLE BIKE สิงห์บุรี 18    
ด.ช.อนุตร  ไชยวงค์ ลำปาง  14    
ด.ช.ณัฐภัทร  จันณะคำ ไทยเนฟเรล เชียงใหม่ 12    
ด.ช.จารุกิตติ์  อุดมเดช                    เสือไชยปราการ                 16 20 20
ด.ช.จิรพงศ์  ภักดิ์ศรีวงศ์ พญาเดินธงไบค์ 18 18
ด.ช.อนุรักษ์  สมบูรณ์ จักรยานกาญจนบุรี 16
ด.ช.พุทธกาล  สังขานาม เสือภูเขาทองผาภูมิ 14
ด.ช.รพัภัทร  เอี่ยมสำอางค์ กาญจนบุรี 12
ด.ช.วุฒิชัย  ก้องอัพร พญาเดินธงไบค์ 10 14
ด.ช.นพดล  บุญไพศาลเสรี X-ไบค์ ถ้ำประทุน 5
ด.ช.เจษฎา  วงษ์จันทร์ ยุทธหัตถี 5
ด.ช.ทติภูมิ  วงศ์จงใจหาญ สุพรรณบุรี 5
ด.ช.พีรวัส  ทวีชัยมงคล BIKE JOY 5
ด.ช.พชรพล  พิมพ์แก้ว หันคา MTB 5
ด.ช.สิริพันธ์  ทรงทอง พิจิตรไบค์ 16
ด.ช.นัฐพล  ป้อมคำ 12
ด.ช.พูนศิริ  ศิริมงคล TOGETHER 10
ด.ช.ลิปปกร  อัครวินทกุล หมูกะทะ เอส เอส เอส อ.วัดสิงห์ 5
ด.ช.ธนภัทร  เชื้อเหล่าวานิช จักรยานคลองจันดี   20
ด.ช.นฤพล  ชุ่มชื่น เสือหลักเขต   18
ด.ช.พันธกานต์  โรจน์ดวง ท่าศาลา    16
ด.ช.พิสิชฐ์  สุทธินนท์ เสือหลักเขต ตรัง    14
ด.ช.ภัทรพงศ์  ภักดีประพันธ์ นครศรีธรรมราช    12
ด.ช.พสิษฐ์  ศึกาลือ นครศรีธรรมราช    10


C  หญิงอายุไม่เกิน 12 ปี
ชื่อ-สกุล  สังกัดทีม ส.1 ส.2 ส.3 ส.4 ส.5 รวม
ด.ญ.รมณียา  อุดมพงษ์ ลุ่มน้ำฝาง  20    
ด.ญ.สิริจรี  สิทธิมา ลุ่มน้ำฝาง  18    
ด.ญ.ปิยะธิดา  ทิศจันทร์ ไทเวฟ 16    
ด.ญ.เพชรแพรว  แซ่ตัง V.SERVICE ลำปาง   14    
ด.ญ.พิชญาภรณ์  อ่อนตา เสือเขาค้อ 12    
ด.ญ.พวงเพ็ชร  กสิวัฒน์   พญาเดินธงไบค์                                         20 20 20
ด.ญ.ภาฑาริฏา  สูงยิ่ง ราชา 18
ด.ญ.จิตติมา  สำเริง เสือภูเขาทองผาภูมิ 16
ด.ญ.พิชญ์นารี  เจริญกุล BIKE JOY 14
ด.ญ.ธนัชพร  พระสมิง เสือภูเขาทองผาภูมิ 12
ด.ญ.มัชศรินทร์  กุมลาศรี เจ๊ตาผักสด 18
ด.ญ.พัชราภรณ์  สุขพัตร TOGETHER สระบุรี 16
ด.ญ.อคิราภ์  แสงขำ NOBLE BIKE RAYONG   18


ความคิดเห็น

 1. 11
  ณัฐกานต์ พงษ์พิทักษ์
  ณัฐกานต์ พงษ์พิทักษ์ rayonghi2010@hotmail.com 19/08/2010 20:42
  ขอดูผลคะแนนสนาม  4  หน่อย  นะคะ  เด็กน้อยปลวกแดง  2000ฮิ

   

 2. 12
  ยอดอุทัย
  ยอดอุทัย boy_krit@hotmail.com 24/08/2010 14:40

  รบกวนแก้ไขชื่อ นายยอดอุทัย ไชยรัต  ร.พ.มหาราชกระบี่  รุ่น B30-34 เป็น นายยอดอุทัย ไชยรัตน์  ชมรมจักรยาน ร.พ.มหาราชนครศรีธรรมราช รุ่น B30-34 ครับ


  ขอบพระคุณอย่างสูง ครับ

 3. 13
  ปิยะวัฒน์
  ปิยะวัฒน์ 27/08/2010 10:32

  นายปิยะวัฒน์ เล็กชม  รุ่นชายทั่วไป B สนามที่ 1 ได้ 5 คะแนนครับ ช่วยลงให้ด้วยครับ


   

 4. 14
  ร้อยโทสุรพล สุขช่วย
  ร้อยโทสุรพล สุขช่วย jimme.f3@hotmail.com 11/10/2010 11:42

  ฝากถึงผู้ลงผลครับผมร้อยตรีสุรพล  สุขช่วย ทรูวิชั่นสุวรรณพงษ์ สระบุรี สังกัดกองทัพบก กับ รท.สุรพล สุขช่วย ทรูวิชั่น สุวรรณพงษ์ สระบุรี เป็นคนเดียงกันครับ พอดีได้เลื่อนยศพอดีครับ ไม่ต้องแยกคะแนนก็ได้ครับ แล้วเจอกันครับที่ปลวกแดง

 5. 15
  ร้อยโทสุรพล สุขช่วย
  ร้อยโทสุรพล สุขช่วย jimme.f3@hotmail.com 11/10/2010 11:44

  ฝากถึงผู้ลงผลครับผมร้อยตรีสุรพล  สุขช่วย ทรูวิชั่นสุวรรณพงษ์ สระบุรี สังกัดกองทัพบก กับ รท.สุรพล สุขช่วย ทรูวิชั่น สุวรรณพงษ์ สระบุรี เป็นคนเดียงกันครับ พอดีได้เลื่อนยศพอดีครับ ไม่ต้องแยกคะแนนก็ได้ครับ แล้วเจอกันครับที่ปลวกแดง

[Back]   1 2

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view